Inlärningspsykologi i vardagen

21 Okt
I mitt förra inlägg förklarade jag hur Beteendets fyra konsekvenser fungerar, hur resultatet av en handling kan antingen öka eller minska ett beteende. Det är en viktig del av hur hundar lär sig (jag ska även skriva mer om bland annat associationer senare) och det är grundläggande att känna till hur det fungerar för att kunna se vilka konsekvenser ens agerande kommer att få. Det är först då man kan planera sin träning för att få saker att gå som man vill. Om du inte redan tänker i de här banorna så testa en vecka, eller en dag och se vad sakerna du gör slentrianmässigt egentligen har för följder. För tyvärr är det väldigt vanligt att vi gör saker utan att ha funderat över vad konsekvenserna blir.
Jag försöker göra det till en vana att alltid rannsaka mig själv -innan- jag gör någonting. Med de fyra konsekvenserna i bakhuvudet tänker jag över:
  1. Vad är det jag vill göra -vill jag minska eller förstärka beteendet (det hunden gör just nu)?
  2. Hur uppfattar hunden situationen och mitt agerande?
  3. Påverkar mitt agerande några andra beteenden än just det beteende som jag vill påverka?
Vi har alla chanser i världen att påverka en hunds beteende om vi bara jobbar med rätt metoder under rätt förutsättningar. Vi kan förstärka de beteenden vi vill ska upprepas och vi kan släcka ut eller straffa (läs förra inlägget för en förklaring av ordet straff, jag förespråkar aldrig att jobba med bestraffning) de beteenden vi inte vill ska fortsätta. Oavsett om vi tränar lydnad med vår hund, arbetar för att komma till rätta med någon beteendeproblematik eller vill uppfostra arbetskamraterna är det värt att planera innan vi gör något alls. Om vi vet -vad- vi vill göra innan vi gör det har vi kommit en bra bit på vägen.
Hunden lär sig inte bara när vi vill att den ska lära sig utan den lär sig hela tiden oavsett om vi tänker att vi tränar eller ej. Den lär sig av alla konsekvenser som handlandet får. Belöningen kan vara så oerhört mycket mer än torra leversnittar och straffet är inte alltid ett fysiskt straff. Om du inte vill att hunden ska dra i kopplet -följ då inte med för då har det beteendet (att dra i kopplet) blivit förstärkt, hunden har ju kommit dit den vill. Om du inte vill att hunden ska hoppa på dig så belöna bara när hunden har alla tassar på marken -då förstärker du det beteendet (att ha fyra tassar på marken). Vill du att hunden ska komma när du ropar så måste du fortsätta belöna när hunden kommer till dig annars kommer beteendet att släckas ut. Om du kommer fram till att du gör något som motverkar ditt syfte så sluta omedelbart att göra det du gör. Ju tidigare du ändrar dina vanor och börjar göra rätt desto snabbare kommer hundens beteende att förändras i den riktning som du egentligen vill. Om du inte kan komma på varför du gör en viss sak -gör den inte. Tänk istället mer på vad du kan göra i en situation för att påverka hunden att göra som du vill. Fundera ut vad du vill att hunden ska göra -och belöna varje steg den tar i rätt riktning.
Som jag skrev i förra inlägget så är det inte det som vi belönar med som är belöningen för hunden utan det som hunden ser som belöning. Om hunden vill fram och nosa på en jätteintressant fläck och vi försöker belöna den med en trist hundgodis så kommer hunden sannolikt känna sig bestraffad för att den inte får utforska den spännande fläcken. Här har vi ett perfekt belöningstillfälle där vi kan belöna hunden med något den verkligen uppskattar. Låt hunden gå och lukta när den gör som vi vill så kommer det vi tränar få en bra förstärkare.
Det är också värt att fundera extra på -vad- vi vill träna i en specifik situation. Ibland vill vi fokusera på ögonkontakten, ibland på hundens placering och ibland kanske att hunden reagerar snabbt på det vi ber den om. Genom att dela upp det moment vi vill träna i olika bitar kan vi fokusera på det som är viktigast för stunden. Vi kan sen välja ut de andra delarna och träna på dem för att sen kunna få ihop helheten. Om vi bara belönar utan att tänka på vad vi gör så kan vi få en hund som tar ögonkontakt och hoppar upp på samma gång. På liknande sätt fungerar det givetvis om vi straffar hunden i en situation -det är ofta så att man straffar hunden i hela sammanhanget. Om man rycker i kopplet för att en hund ska sluta stirra på en annan hund (det ser man ju tyvärr väldigt ofta) så kan man mycket väl straffa den för att den går vid ens sida och för att den är tyst när den ser en annan hund på samma gång. Man ska med andra ord vara medveten om att både straff och förstärkning kan påverka flera av hundens beteenden på samma gång även om den som håller i kopplet försöker förändra ett specifikt beteende. Det gäller med andra ord att ha en bra tajming och vara snabb med att belöna hunden när man tränar. Det är så man kommer framåt i träningen.
Testa gärna det här en dag eller en vecka -fundera över sakerna du gör i tränings- och vardagssituationer och vad de har för påverkan på hundens beteende. Jag tror att mycket av framgången ligger just här i, att förstå hur de saker vi gör påverkar beteenden i det långa loppet. Om vi lär oss att kritiskt granska de saker vi håller på med för att se om vi ska göra dem eller låta bli tror jag att mycket är vunnet. Innan du gör någonting så ställ dig frågan: Kommer det här att öka eller minska beteendet jag försöker förändra, och kan jag göra det bättre på något annat sätt? Kontraproduktiva och meningslösa träningsmetoder hör inte hemma i modern hundträning. Ta en rent vetenskaplig approach för en dag, jag lovar det kommer lära dig något viktigt.
Annonser
%d bloggare gillar detta: